Pracownicy

Dyrektor Poradni

 1. mgr Izabela Bielińska – Pedagog,  Absolwentka Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Posiadane kwalifikacje dają prawo do pracy w instytucjach poradniczo – resocjalizacyjnych (ośrodkach diagnostycznych, poradniach, szkołach jako terapeuta oraz pedagog szkolny.  Specjalizacja  : praca z dziećmi z ADHD, z zaburzeniami emocji oraz z ryzyka dysleksji.

Doświadczenie zawodowe:

 • Nauczyciel w klasie integracyjnej  w Szkole Podstawowa nr 60- 2007-2008 ( praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji)
 • Wolontariusz w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom POMOST 2008 – 2009
 • Nauczyciel i dyrektor w placówkach polonijnych 2010 do chwili obecnej

Ukończone kursy

 • Praca z dzieckiem emigrantem – metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania ( ADHD) 4 grudzień 2011 – Bauman Consulting
 • Profilaktyka dysleksji w praktyce. Ćwiczenia stymulujące rozwój funkcji słuchowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 17.09 2019
 1. mgr Dorota Bródka – Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno Społecznego SWPS w Poznaniu, na kierunku Psychologia Kliniczna. Terapeutka Gestalt- Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt, terapeutka uzależnień – Szkoła Terapeutów Uzależnień Care w Broku. Pracuję w nurcie humanistycznym, po polsku i angielsku prowadząc:
 • Diagnozę psychologiczna w oparciu o wystandaryzowane narzędzia diagnostyczne oraz obserwację
 • Psychoterapię indywidualną: zaburzenia: nastroju, lękowe, psychosomatyczne, psychiczne; depresja, trudności w relacjach
 • Pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży, rodziców (partnerów)
 • Interwencje w kryzysie: życiowym, emocjonalnym, w związku,
 • Sesje mediacyjne
 • Sesje coachingowe

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Mediator – Polskie Centrum Mediacji
 • Certyfikowany coach ACS
 1. mgr Agnieszka Kramm– Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (2008r.) oraz psychologii transportu na Uniwersytecie Gdańskim (2017r.). Od 7 lat aktywna w zawodzie – prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, osób dorosłych i starszych a także par i rodzin. Przeprowadza oceny funkcji poznawczych.

Zakres udzielanych porad:

 • Depresja
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Zaburzenia lękowe
 • Stres
 • Problemy wychowawcze
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia zachowania
 • Zaburzenia okresu dojrzewania
 • Zaburzenia pamięci i koncentracji
 • Problemy małżeńskie
 1. mgr Marta Walczak- Absolwentka  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Zajmuje się diagnozą i pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu np. dysleksja. Prowadzi terapię w oparciu o metodę Paula Dennisona w zakresie kinezjologii edukacyjnej.